ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ХАА-ны төлөвлөгөө
 • Баянтүмэн сумын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

  ...
  2019-01-15 16:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Баянтүмэн сумын ЗДТГ-ын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

  ...
  2019-01-10 17:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгөөр 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

  2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 

   

  ...
  2018-03-15 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2017 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

  ...
  2017-01-30 16:55:21 Дэлгэрэнгүй...
 • Баянтүмэн сумын 2016 онд бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

  ...
  2016-06-09 11:22:08 Дэлгэрэнгүй...
 • Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах 6 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг
  Бид ХШҮ-ний тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах гол 6 бүрэлдэхүүн хэсгийн талаарх асуудлыг авч үзнэ. Эдгээр хэмжигдэхүүн бүрд байнга анхаарал хандуулж байх шаардлагатай.
  2016-02-20 16:07:19 Дэлгэрэнгүй...