ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Дагаж мөрдөх хууль, тогтоол
 • МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

  Засгийн газрын 2020 оны 188 дугаар
    тогтоолын хавсралт

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ
  ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР
  (КОВИД-19)-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

  2020-06-16 14:20:00 Дэлгэрэнгүй...

 • Улсын онцгой комиссын тогтоол

  ...
  2020-04-16 10:13:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Засгийн газрын 2020 оны 102 дугаар тогтоол
  БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ

   

  2020-03-30 10:25:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын онцгой комиссын 06 дугаар тогтоол

  ...
  2020-03-10 15:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Засгийн газрын 2020 оны 64 дүгээр тогтоол

  БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ

   

  2020-02-21 10:12:28 Дэлгэрэнгүй...
 • Засгийн газрын 2020 оны 62 дугаар тогтоол
  БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

   

  2020-02-14 15:12:00 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

   

  Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар
        тогтоолын хавсралт

  2019-05-16 11:35:20 Дэлгэрэнгүй...

 • СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖУРАМ

  Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар
      тогтоолын хавсралт

  2019-05-16 11:20:25 Дэлгэрэнгүй...

 • ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

   

  Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар
      тогтоолын хавсралт

  2019-05-16 11:15:26 Дэлгэрэнгүй...

 • Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах уралдааны тов тогтоох тухай

  ...
  2019-05-09 11:45:25 Дэлгэрэнгүй...
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам

  ...
  2016-06-12 16:33:18 Дэлгэрэнгүй...
 • Журам батлах тухай

  ...
  2016-06-10 11:45:13 Дэлгэрэнгүй...
 • ЕБС-ийн дагаж мөрдөх хууль, тогтоол

  ...
  2016-06-10 09:15:09 Дэлгэрэнгүй...
 • Эрүүл мэндийн төвийн дагаж мөрдөх, хууль тогтоол

  ...
  2016-06-10 09:00:12 Дэлгэрэнгүй...
 • ЗДТГ-н дагаж мөрдөх хууль, тогтоол

  ...
  2016-06-03 15:55:09 Дэлгэрэнгүй...
 • ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

  1. Энэхүү журмыг захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэр (цаашид “Холбогдох эрх зүйн акт” гэх), бодлогын баримт бичгээр Засгийн газарт үүрэг, чигл...

  2016-02-20 16:04:49 Дэлгэрэнгүй...