ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
УА Шуурхайн тэмдэглэл
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.05.05                                                №  14                                ...

  2017-05-05 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.04.24                                                №  13                                ...

  2017-04-24 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.04,17                                                №  12                                ...

  2017-04-17 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.04,03                                                №  10                                 ...

  2017-04-03 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.03.27                                                №  09                                 ...

  2017-03-27 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.03.13                                                №  08                                 ...

  2017-03-13 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.02.03                                                №  05                                 ...

  2017-02-03 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.01.27                                                №  04                                 ...

  2017-01-27 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.01.20                                                №  03                                 ...

  2017-01-20 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2017.01.13                                                     №  02                           ...

  2017-01-13 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

             Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2017 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:

              Засаг дарга П.Гунгаацэрэн  цаг үеийн байдлын талаар мэдээлэл хийж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.

   

  &nbs...

  2017-01-06 11:11:11 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 29

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.10.22                                               №  29                         &...

  2016-10-22 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 28

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.10.07                                               №  28                         &...

  2016-10-07 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 27

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.08,26                                               №  27                         &...

  2016-08-26 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 25

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.08,05                                               №  25                         &...

  2016-08-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 24

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.07.29                                               №  24                         &...

  2016-07-29 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 24

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.07.29                                               №  24                         &...

  2016-07-29 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 21

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.07.01                                               №  21                         &...

  2016-07-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 20

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

  2016.06.10                                                №  20                        &...

  2016-06-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 19

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.06,03                                                №  19                        &nbs...

  2016-06-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 18

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.05.13                                                №  18                 ...

  2016-05-13 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 17

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.05.06                                                №  17                 ...

  2016-05-06 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 16

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.04.29                                                №  16                 ...

  2016-04-29 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 15

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.04.22                                                №  15                 ...

  2016-04-22 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 14

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ

  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

   

  2016.04.15                                                №  14       &nb...

  2016-04-15 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 13

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.04.08                                                №  13                 ...

  2016-04-08 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 10

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.03.18                                                №  10                 ...

  2016-03-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 08

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.03.04                                                №  08                 ...

  2016-03-04 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2016.02.26                                                №  07                 ...

  2016-02-26 00:00:00 Дэлгэрэнгүй...