ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 20

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2016.06.10                                                №  20                                          Цагаан дэрс


         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2016 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:

    Засаг дарга Ж.Батчулуун цаг  үеийн  байдалтай  холбогдуулан  мэдээлэл хийж  дараах  үүрэг  даалгаврыг  өглөө.

    1.Төсөвт байгууллагууд  өмчийн тооллогоо дуусгаж тайлангаа 2016.06.13-ны өдөр ирүүлэхийг Төсөвт байгууллагын Ерөнхий менежер нарт

    2.Төрийн албан хаагчийн  мэргэшүүлэх дадлагажуулах тал дээр хийсэн ажлын тайлангаа графикийн дагуу ирүүлэхийг Төсөвт байгууллагын менежер нарт

    3.3-р багт эмч ирэхгүй байна гэсэн иргэний гомдлын дагуу арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрүүл мэндийн төвийн менежер У.Уртнасанд  тус тус үүрэг
ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-06-10 00:00:00