ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2017.01.20                                                №  03                                              Цагаан дэрс

 

         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2017 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн ээлжит шуурхай  хуралдааны  тэмдэглэлээс:

            Засаг даргын орлогч дарга Т.Эрдэнэбаяр цаг үеийн байдлын талаар танилцуулж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.

            1.Нийгмийн  даатгалын   байцаагчаас  гаргаж  өгсөн  нэрсийн жагсаалтын дагуу  багийн   өндөр  настангуудаас  санал авч  судалгааг  1-р сарын 25-ны дотор ирүүлэхийг багийн Засаг дарга нарт

            2. Гэр  бүлийн  тухай  хуулийг  шинэчлэн  найруулах  төсөл  явагдаж байгаатай холбогдуулан  саналаа  яаралтай  ирүүлэхийг  Төсөвт байгууллагын менежер нарт

            3.Хөрөнгийн тооллого 1-р сарын 25-ны дотор хийж дуусгахыг  төсөвт байгууллагын  менежер  нарт тус тус үүрэг  болгов.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Мэдээ оруулсан: 2017-01-20 11:11:11