ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016.02.26                                                №  07                                          Цагаан дэрс    Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2016 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:

           НЭГ. Сумын Засаг дарга орлогч дарга П.Гунгаацэрэн цаг үеийн байдалтай холбогдуулан  мэдээлэл хийлээ. Мөн төсөвт байгууллагын менежерүүд өөрсдийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар холбогдох мэдээллийг хийв. Цаг үеийн байдалтай холбогдуулан дараах үүрэг  даалгаврыг холбогдох хүмүүст өглөө.

    1.Хүүхдийн чуулганаас гарсан саналд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх  мөн төлөвлөгөөг тооцож жилийн ажлын тайлан мэдээнд оруулж  ажиллахыг Нийгмийн ажилтан Г.Энхтуяа, Сургуулийн нийгмийн ажилтан О.Оюунэрдэнэ, Сургууль, Цэцэрлэгийн  менежер нарт
    2.Жижиг дунд үйлдвэрлэл, сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй байгаад анхаарч ажиллах, зориулалт бусаар явагдаж байгаа зээлээ эргэн татах, хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэх, газар тариалангийн ажил эхлэхтэй холбогдуулан төслөө эргэн зарлах ажлыг зохион байгуулж ажиллах, 3-р сард багтаан хугацаа хэтэрсэн зээлээ төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг  Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэргэжилтэн Дуламсүрэнд
    3.Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн байдалд  анхаарч ажиллахыг ня-бо Б.Ганчимэгт
    4.Урьд оны өр авлагыг барагдуулж ажиллахыг  төсөвт байгууллагын ерөнхий менежер, нягтлан бодогч нарт
    5.Мэдээллийн цагаа эрчимжүүлж сар бүрийн 1-ний өдөр хүүхдээ сонсох өдөр болгон  захирамжийн хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллахыг  Нийгмийн ажилтан Г.Энхтуяад
    6.Төсөв  хүндэрсэн зохицуулалт хийх боломжгүй болсон байгаа тул тэвчиж болох зардлыг тэвчиж, хэмнэлтийн горимд шилжиж  ажиллахыг Төсөвт байгууллагын Ерөнхий менежер нарт
    7. Өөрийн орлогоо хяналттай бүрдүүлж  ажиллахыг Соёлын төвийн  менежер Ж.Батжаргал нарт тус тус үүрэг болгов.ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-02-26 00:00:00