ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 13

БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016.04.08                                                №  13                                          Цагаан дэрс


     
1.    Улсын МХЕГ-ын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын үеэр Адуун чулуун ХХК хайгуул болон ашиглалтын талбайд  хөрс  хуулсан  шороо овоолсон зөрчил илэрсэнтэй холбогдуулан  хяналт тавьж ажиллах, мөн МАК-ын ус ашиглалтын гэрээнд анхаарч ажиллахыг  БОХУ-ын байцаагч У.Энхбаатар, Байгаль хамгаалагч М.Алтанцэцэг нарт
2.    Вакцин тарилт, хадгалалт хамгаалалт, малын шилжилт хөдөлгөөний байдалд хяналт тавьж ажиллахыг МЭҮТ-ийн дарга Б.Болормаа, малын шилжилт  хөдөлгөөний бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт
3.    Манлай малчин төслийн багийнхан манай суманд ирж ажиллахтай холбогдуулан шаардлагатай малчдад зар хүргэх,  судалгааг  гаргаж   ажиллахыг  багийн Засаг дарга нар болон МҮЭТ-ийн дарга Б.Болормаад
4.    Хүүхдээ сонсох өдөртэй болсонтой холбогдуулан  хүүхдүүдээс гаргасан саналын дагуу төлөвлөгөө гарган, үр дүнтэй ажил  зохион байгуулан хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж   ажиллахыг  Г.Энхтуяа болон Сургууль, цэцэрлэгийн менежер нарт
5.    Хаврын тариалалт  эхлэж байгаатай холбогдуулан тариалангийн  асуудалд анхаарч ажиллахыг  Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн Э.Нандиннавчид
6.    Мал төлөлт болон хорогдлын мэдээнд хяналт тавьж мэдээг хугацаандаа өгч ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт
7.    Хүн амын эрүүл мэндэд анхаарч ажиллах, Улаан бурхан өвчний тал дээр анхаарах, үзлэг хийх, иргэдэд зөвлөмж, гарын авлага тарааж Сургууль, Цэцэрлэгтэй  хамтран ажиллахыг ЭМТ-ийн менежерт
8.    Хөрөнгө оруулалтын ажлыг 4-р сард багтаан дуусгахыг  Засаг даргын орлогч Ж.Батчулуунд
9.    Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй Аж ахуйн нэгжтэй  гэрээ  байгуулах чиглэлээр  санал боловсруулан  хамтарч  ажиллахыг  У.Энхбаатарт
10.    Орон нутгийн төсвийн орлого төвлөрүүлэх, нэмэгдүүлэхэд  анхаарч ажиллахыг Татварын улсын байцаагч  Д.Мэндсайханд
11.    Нохойн албан татварын журмаа эргэж  харан татвар хураалтын ажилд анхаарч ажиллахыг МЭҮТ-ийн дарга Б.Болормаа, багийн Засаг дарга  нарт
12.    Улаан бурхан өвчний тал дээр анхаарах, үзлэг хийх, иргэдэд зөвлөмж, гарын авлага тарааж Сургууль, Цэцэрлэгтэй  хамтран ажиллахыг ЭМТ-ийн менежерт
13.    Хаврын  элсэлтийн  шалгалтанд  анхаарч  ажиллахыг  Сургуулийн  ерөнхий  менежер  Т.Сугаржавт
14.    Шатахууны  талаар  хэтрэлт,  хэмнэлт  нөөцийн  шатахуунд  анхаарч   ажиллах, складанд нөөцөлсөн бензин байхгүй болж байгаа асуудал гарч байна  үүнд  анхаарч ажиллах алга болсон тохиолдолд холбогдох хүмүүст арга  хэмжээ авч ажиллахыг нягтлан бодогч Х.Сарандагина, нярав Н.Батзул нарт
15.    Онцгой байдлын газраас сарын аян зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан удирдамж, төлөвлөгөө гарган  ажиллахыг  У.Энхбаатарт
16.    Сумын Засаг даргын 01 дүгээр албан даалгавар хэрэгжилтийг 5-р сарын 20, 10-р сарын 20-ны дотор тус тус  ирүүлэхийг  Төсөвт  байгууллагын  менежер нар, багийн Засаг дарга нарт
17.    Хариуцлагатай жижүүрүүд  онцгой байдлын  газарт  өдөр бүр мэдээ өгч ажиллахыг  Түмрийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэгч нарт
18.    Нохой устгалын  талаар айл өрхүүдэд мэдэгдэл өгч ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт, нохой устгалын  үед хамтарч ажиллахыг Ц.Цэндпүрэв, Д.Нямбаяр нарт
19.    Аж ахуйн нэгжийн тооллого болох тул хамтран ажиллахыг Төсөвт байгууллагын менежер нарт
20.    Өвс хивэг шаардлагатай малчдад аймгийн нөөцөөс  өвс авч  болох  мэдээлэл хийж ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт
21.    Нэг цэгийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй иргэдэд хүргэн үйлчилгээг сайжруулах талаар холбогдох  арга хэмжээ авч ажиллахыг албан  нийт хаагчдад
22.    Хогийн цэгт зөвшөөрөлгүй  цогтой үнс  хаяж түймэр гарах шалтгаан үүсэж байгаад анхаарч замын Постын  эргүүл цагдаатай хамтран хяналт тавих тал дээр  хамтран ажиллахыг багийн Засаг дарга, цагдаа, БОХ-ын хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч  М.Алтанцэцэг нарт
23.    Нохой устгалын ажлыг энэ 7 хоногт багтаан хэрэгжүүлэхийг ОНӨААТҮГ-ын захирал Н.Болдбаатарт  
24.    Өдөр тутмын гүйлгээний мэдээлэл дутуу  хангалтгүй ,Сургууль,Эмийн сан    гүйлгээний шивилтгүй, Ид тод байдлын акт байхгүйд анхаарч ажиллах, мөн дотоодын хяналт тавьсан баримт үйлдэж мэдээллийн тайланд хавсаргаж  ажиллах, Орон нутгийн сангийн мэдээлэл муу байгаад анхаарч ажиллахыг Санхүү албаны дарга, мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт  
25.    Хогийн цэг дээр хамгаалалтын  зурвас татаж  ажиллахыг  БОХ-ын Улсын байцаагч  У.Энхбаатарт  тус тус үүрэг болгов.

           Дээрхи өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг илтгэх хуудсаар ирүүлэхийг  нийт албан хаагчдад мэдэгдье.
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-04-08 00:00:00