ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2017.05.05                                                №  14                                            Цагаан дэрс

 

         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2017 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн ээлжит шуурхай  хуралдааны  тэмдэглэлээс:

            Засаг даргын орлогч Т.Эрдэнэбаяр  цаг үеийн байдлын талаар танилцуулж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.

            1.Төлийн мэдээ хангалтгүй байгаад анхаарч ажиллахыг Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Б.Болормаа, багийн Засаг дарга нарт

            2.Аймгийн  Засаг  даргын  Тамгын  газрын  Санхүүгийн  албаны  хяналтын шалгалтын  бэлтгэл  ажил  хангаж  ажиллахыг  Төсөвт  байгууллагын менежер, нярав, нягтлан нарт тус тус үүрэг болгов.

 

 

 

 

ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗАР

Мэдээ оруулсан: 2017-05-05 11:11:11