ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 17

БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016.05.06                                                №  17                                          Цагаан дэрс


         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2016 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:
    Засаг дарга П.Гунгаацэрэн цаг үеийн байдалтай холбогдуулан мэдээлэл хийж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.
    1.Төлийн мэдээний нэгтгэлийг  яаралтай хийж танилцуулахыг стастистик харицсан мэргэжилтэнд
    2.Тарих модны судалгаа гаргаж  үнийн жагсаалтыг байгууллагад хүргэж ажиллахыг   Байгаль хамгаалагч   М.Алтанцэцэгт
    3.Агро паръын гэрээ, зоорь үүний тал  Мал эмнэлэг үржлийн тасаг ажил зохион байгуулахыг Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Б.Болормаад
    4.Авто тээврийн албанд  Автобусны үйлчилгээний талаар албан бичиг төлөвлөж хүргүүлэхийг ЗДТГ-ын дарга Ж.Мөнхнаранд
    5.Авто тээврийн  үйлчилгээний талаар Засгийн газрын тогтоол олж танилцуулахыг Мэдээллийн ажилтан С.Чулуун-эрдэнэд
    6.Төлийн мэдээг гаргаж ирүүлэхийг багийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгов.
                                            ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-05-06 00:00:00