ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2017.04,17                                                №  12                                            Цагаан дэрс

 

         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2017 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн ээлжит шуурхай  хуралдааны  тэмдэглэлээс:

            Засаг даргын орлогч Т.Эрдэнэбаяр  цаг үеийн байдлын талаар танилцуулж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.

  1. ОНӨҮГ

           2.Улсын болон Орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын тайлан яаралтай ирүүлэхийг Төсөвт  байгууллагын менежер нарт

            3.1-р улирлын тайлан 04-р сарын 18-ны дотор ирүүлэхийг Төсөвт байгууллагын менежер, нягтлан бодогч нарт

            4.Төлийн мэдээг үнэн зөв бодитоор ирүүлэхийг Багийн Засаг дарга нарт, Хяналт тавьж ажиллахыг МЭҮТ-ийн дарга Б.Болормаад

            5.Гамшгаас хамгаалах ажлын хүрээнд   сургалт зохион байгуулахыг сургалт хариуцсан менежер Т.Сугаржавт, бэлтгэл хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Мөнхнаранд тус тус үүрэг болгов.

 

Мэдээ оруулсан: 2017-04-17 11:11:11