ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 15

БАЯНТҮМЭН СУМЫН  УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016.04.22                                                №  15                                          Цагаан дэрс


         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2016 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:
    Засаг дарга П.Гунгаацэрэн цаг үеийн байдалтай холбогдуулан мэдээлэл хийж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.
    1.Ажлын хэсэг дүгнэлтээ гаргасан  ажлын тайлангаа аймгийн Онцгой байдлын газар болон холбогдох газарт хүргүүлж ажиллахыг ажлын  хэсэг Б.Болормаад
    2. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг 2016 оны 04-р сарын 21-24-гы хооронд зарласантай холбогдуулан бэлэн байдал хангаж ажиллахыг мэргэжлийн анги, штабын бүрэлдэхүүнд
    3.Багийн иргэд  гамшгаас хамгаалах, гал түймрийн талаар сануулга өгч ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт
    4. Залуу малчдын чуулга уулзалтанд холбогдпох малчдыг хамруулж ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгов.ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-04-22 00:00:00