ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
БАЯНТҮМЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2017.03.27                                                №  09                                              Цагаан дэрс

 

         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2017 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит шуурхай  хуралдааны  тэмдэглэлээс:

            Засаг дарга П.Гунгаацэрэн цаг үеийн байдлын талаар танилцуулж дараах үүрэг даалгаврыг өглөө.

           1.Орлогыг орлуулан тооцох судалгаанд багийн иргэдээ хамруулах ажилд  бэлтгэл хангаж  ажиллах, хөтчөөр явахдаа малын А дансаа авч явах,  багийн  иргэдэд мэдээлэл сайн   хүргэж ажиллахыг  багийн  Засаг дарга нарт

            2. Төсөвт байгууллагын албан хаагчдыг   мөн   мэдээллээр  хангаж  ажиллахыг Төсөвт  байгууллагын менежер нарт 

            3. Төлийн мэдээ хорогдлын мэдээнд анхаарч ажиллахыг Орлогч дарга Т.Эрдэнэбаяр, МЭҮТ-ийн дараг Б.Болормаа нарт

            4. Нийгмийн даатгал, Халамжийн талаар төв болон хөдөөгийн багийн иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллахыг НД-ийн байцаагч Түвшинбаатар, Халамжийн байцаагч Б.Мөнхцэцэг нарт

            5.

Мэдээ оруулсан: 2017-03-27 11:11:11