ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 27

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2016.08,26                                               №  27                                         Цагаан дэрс


         Баянтүмэн сумын  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж  байгууллагуудын   удирдах  ажилтны  2016 оны 08-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс:

    Засаг даргын орлогч дарга   Ж.Батчулуун  цаг  үеийн  байдалтай  холбогдуулан  мэдээлэл хийж  дараах  үүрэг  даалгаврыг  өглөө.

    1.Багийн ИНХ-аар эрэмбэ тогтоох ажлаа шуурхайлах, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар хийсэн ажлын  төлөвлөгөө, мэдээлэл гаргаж ирүүлэхийг багийн Засаг дарга нарт

    2.Шуурхай хуралдаанд байнга  сууж байхыг багийн Засаг  дарга нарт

    3.1-р багийн өвсний хашааг янзлаж дуусгахыг багийн Засаг дарга Н.Ганзориг нарт тус тус үүрэг болгов.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

Мэдээ оруулсан: 2016-08-26 00:00:00