ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Сумын хэмжээнд цасны хэмжилтийг хийлээ

Баянтүмэн сумын Цаг уурын харуул нь 2017.01.12-нд сумын хэмжээнд өвөлжилтийн нөхцөл байдлын хүрээнд баг тус бүрээр цасны зузаан, цасны нягтыг хэмжих ажлыг зохион байгуулав. Цасны зузаан нь сумын төвд цасны дундаж зузаан нь 17 см, нягт 0,19 г/см3, хөдөөгийн 2 дугаар багт цасны дундаж зузаан 17-19 см, нягт нь 0,21 г/см3, 3 дугаар багт цасны дундаж зузаан 15-17 см, нягт нь 0,20г/см3, 4 дүгээр багт цасны дундаж зузаан 16-18 см, нягт 0,20 г/см3 тус тус хэмжигдсэн байна. 

Мэдээ оруулсан: 2017-01-15 11:11:11