ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  АЛБАН ХААГЧДЫН  УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

ИТХ-ын ажлын алба

1

Ж.Батчулуун

ИТХ-ын дарга

86522562

2

Б.Чулуунтуяа

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

89991256

Засаг даргын Тамгын газар

3

А.Энхтүвшин

Засаг дарга

89126369

4

Т.Эрдэнэбаяр

Орлогч дарга

88669958

5

Ж.Мөнхнаран

Тамгын газрын дарга

88576588

6

Б.Биндэръяа

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

89197963

7

Г .Энхтуяа

Нийгмийн ажилтан

88444165

8

О. Сарантуяа

Архив бичиг хэрэг

89894497

9

Ш.Одончимэг

Улсын бүртгэлийн мэргэжилтэн

89668619

10

Á.Öýöýãäóëàì

öàã óóð÷

86489043

11

Б.Мөнхцэцэг

Хөдөлмөр эрхлэлт, Õàëàìæèéí асуудал хариуцсан ìýðãýæèëòýí

88513858

12

Т.Түвшинбаатар

Íийгмийн даатгалын улсын байцаагч

88032187

Санхүүгийн алба

13

À.Áààòàðñ¿õ

Санхүүгийн албаны дарга

86660027

14

Б.Эрдэнэцэцэг

Òºðèéí ñàíãèéí ìýðãýæèëòýí

86532666

15

Д.Мэндсайхан

Татварын улсын бàéöààã÷

80174888

16

С.Чулуун-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

89958993

Байгаль орчны тасаг

17

Ó.Ýíõáààòàð

ÁÎÕÓÁàéöààã÷

88156355

18

Х.Энххэрлэн

Газрын даамал

88579464

19

Ì.Àëòàíöýöýã

Байгаль хамгаалагч

86777485

Хөдөө аж ахуйн тасаг утас: /93181950/

20

Д.Нарантуяа

Ìал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

88667533

21

Д.Түмэнцэцэг

ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн

89550906

22

Á.Íàðàíáààòàð

ÌݯÒ-èéí æîëîî÷

88532666

23

Ö.Ýíõòóÿà

“Íàâòóë” 2 дугаар багийн ìàë ýìíýëýã

86340708

24

Ø.Ãàíáîëä

“ÆØÊ” 3 дугаар багийн ìàë ýìíýëýã

89696915

25

Î.¯çýñãýëýí

“Ñà÷èí îâîî” 4 дүгээр багийн ìàë ýìíýëýã

89548995

Аж ахуйн алба

26

Н.Ганзориг

Нярав

88915700

27

Г.Нямаа

жолооч

88189680

28

Î.Áîëîðòóÿà

¿éë÷ëýã÷

89706010

29

Д.Октябрь

Гàë÷, сахиул

89572754

30

Т.Өсөхбаяр

Гàë÷, сахиул

89997378

31

Э.Батдорж

Гàë÷, сахи ул

86867571

32

Ж.Баярсайхан

Галч, сахиул

86206010

Áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðûí óòàñíû äóãààð

33

Н.Болдбаатар

1-р багийн Засаг дарга

86273033

34

Ã.Áóÿíõèøèã

2-ð áàãèéí Çàñàã äàðãà

99054520

35

Õ.Áàòòºð

3-ð áàãèéí Çàñàã äàðãà

88207988

36

Ñ.Ýðäýíýáàÿð

4-ð áàãèéí Çàñàã äàðãà

88483060

98800028

 

Мэдээ оруулсан: 2019-04-22 12:25:45