ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
ЕБС-ын албан хаагчдын утасны жагсаалт

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  АЛБАН ХААГЧДЫН  УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

¹

Îâîã íýð

Àëáàí òóøààë

Óòàñ äóãààð

1

Т.Сугаржав

Захирал

89982389

2

Õ.Îòãîíæàðãàë

С/Менежер

89332347

3

О.Лхагвасүрэн

Íèéãìèéí àæèëòàí

88309249

4

Д.Осгонтуяа

Бага ангийн багш

89626869

5

Д.Жигжидсүрэн

Áàãà àíãèéí áàãø

89899379

6

О.Эсенгүль

Áàãà àíãèéí áàãø

88587630

7

Á.Ñîñîðáóðàì

Бага ангийн багш

86166561

8

Б.Эрдэнэжаргал

Бага ангийн багш

89867787

9

Ж.Од

Биеийн тамирын багш

99985909

10

Ã.ªíºðæàðãàë

ÒÍÓ áàãø

88578821

11

×.̺íõòóíãàëàã

ÌÕÓÇ áàãø

99763304

12

Э.Батцэцэг

Байгалын ухааны багш

86842066

13

Н.Бадамханд

Гадаад хэлний багш

89562025

14

Б.Наранбаяр

Математик багш

88588254

15

О.Äîëãîðñ¿ðýí

Äîòóóð áàéð áàãø

86810404

16

Б.Ганчимэг

Нягтлан бодогч

88646111

17

Î.Ýíõöýöýã

Íÿðàâ

86577328

18

Í.Íýðã¿é

Жижүүр

89148292

19

Ä.Ëõàãâà-Î÷èð

Жижүүр

89471620

20

О.Лхагвадаваа

Жижүүр

86398829

21

Õ.Îþóíòóÿà

Жижүүр

89402494

22

Д.Бямба

Гàë÷ æèæ¿¿ð

80550608

23

À.Æàìáàëäîðæ

Гàë÷ æèæ¿¿ð

89161862

24

С.Баттулга

Галч жижүүр

89611144

25

П.Батзориг

Галч жижүүр

80343330

26

Ò.Ñàðàíòóÿà

Òîãîî÷

89934992

27

Б.Отгонцэцэг

Тогооч

89905888

28

Э.Алтансувд

Номын санч

88586006

29

С.Мөнхцэцэг

Үйлчлэгч

89628081

 

Мэдээ оруулсан: 2019-04-23 12:25:45