ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Тал нутгийн бэлчээр ашиглагчдын зөвлөгөөн-2019"

Зөвлөгөөнд: Аймгийн ЗДТГ, Төслийн сумдын БМАХ- н төлөөлөл, ГХБХБГ, ХХААГ, УЦУОШТ, БОАЖГ, МБАНХ, АБАХ, СБАХ, БАХэсгийн ахлагид, Сүү, үйлдвэрлэгчдийн дэвшил холбоо ТББ, "Зүлгэн сор" ХХК оролцож холбогдох мэдээллүүдийг өгч санал хүсэлтээ солилцсон чухал ач холбогдолтой зөвлөгөөн боллоо. Баянтүмэн сумын газрын даамал фотомониторингийн судалгааг хэрхэн хийдэг талаар хээрийн үзүүлэн сургалтыг хийв. Мөн "Зүлгэн сор" ХХК-ны үйл ажиллагаатай танилцав. Малчдын дунд олон төрөлт спортын арга хэмжээг зохион байгуулж багийн нийлбэр дүнгээр Баянтүмэн сумын Цагаан дэрс баг 1-р байр. Цагаан- Овоо сумын Баян тал баг 2-р байр. Баян-уул сумын "Улз" баг 3-р байрыг эзэлж амжилттай оролцлоо.

Мэдээ оруулсан: 2019-08-02 09:41:20