ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
2020 оны 02 дугаар

/upload/files/амьдралд-ойрхон-эрх-зүй.docx

Бэлтгэн гаргасан:

Нийгмийн ажилтан Г.Энхтуяа, Нийгмийн даатгалын байцаагч Б.Баяр, ХШҮ-ний мэргэжилтэн Б.Эрдэнэцацрал

Мэдээ оруулсан: 2020-06-30 15:30:00